Karleby Marthaförening r.f.

Mars 2017

22.02.2017 kl. 18:31

8.3. Samling i Villa skolas matsal för dem som vill vara med i projektet "Glimtar från förr- Martha i skolan". Följ med i Föreningsspalten i ÖT.

Barbro Grannabba
Kontaktuppgifter

Kontakt

Barbro Grannabba
Ordförande
barbro.grannabbamulti.fi
050 5966 274
Carina Nilsson
Sekreterare
carina.nilssonanvianet.fi

Styrelsemedlemmar 2019

Hillevi Bystedt, I viceordförande
Marit Emet, II viceordförande
Ulla-Britt Dahlqvist, vicesekreterare
Magdalena Kankkonen, vicekassör
Christina Lillhonga
Ersättare: May Smeds, kassör, Annika Pietilä-Honkakoski, May Rutanen