Karleby Marthaförening r.f.

Verksamhet i temagrupper

13.06.2019 kl. 17:58
Föreningen har 10 temagrupper för att bredda ansvaret inom olika områden som vi arbetar för.

1. Marthaomsorg
Fadderbarn, omsorg, Luciahjälpen, blommor och ljus/Anna Krooks och Ebba Gabriella Westerlunds gravar
Hillevi Bystedt, Gunilla Witting–Isaksson, Marit Emet, Wivi-Ann Mattsson, Stina-Kajsa Manderbacka


2. Ekonomi och projekt
Medelanskaffning, marknader, lotterier, insamlingar, anhålla om bidrag och stöd från fonder och stiftelser
Carina Nilsson, Helena Hägglund, Ulla-Britt Dahlqvist, May Smeds.


3. Mat och trädgård
Blomskottsförsäljning, öppen trädgård, matprojekt
Marit Emet, Vivan Nylund, Magdalena Kankkonen, Doris Hägg, Birgitta Hassel, Barbro Grannabba.


4. Barn och ungdomsverksamhet
Ung Martha och M-klubbar
Hillevi Bystedt, Marit Emet, Vivan Nylund, Magdalena Kankkonen,
Sanna Vikamaa.


5. Kulturverksamhet
Resor och kulturupplevelser, fester /höst /advent, församlingskontakter
Barbro Grannabba, Mona-Lisa Brännkärr, Helena Hägglund, Kristina Holmqvist, Margita Lukkarinen.


6. Servering
Serveringar i föreningen och på tillställningar och evenemang
Vivan Nylund, Marit Emet, Helena Hägglund, Magdalena Kankkonen


7. Handarbete
Handarbetsprojekt, ordnar med skolningstillfällen och utställningar
Berit Matikainen, Eva Kangas, Helena Nygård, Maj Rutanen, Marianne Kecklund


8. Motion och kondition
Kristina Svartsjö, Kristina Brännström, Kerstin Niininen, Birgitta Hassel, Maria Hassel-Sandström


9. Info och valberedning
Barbro Grannabba, Carina Nilsson, Marit Emet, Hillevi Bystedt


10. Marthahemmet
Att få en egen Marthagård åt föreningen
Carina Nilsson, Hillevi Bystedt, Barbro Grannabba, Kristina Holmqvist, Christina Lillhonga

Understreckade är kontaktpersoner och sammankallare

 
Kontaktuppgifter

Kontakt

Barbro Grannabba
Ordförande
barbro.grannabbamulti.fi
050 5966 274
Carina Nilsson
Sekreterare
carina.nilssonanvianet.fi

Styrelsemedlemmar 2019

Hillevi Bystedt, I viceordförande
Marit Emet, II viceordförande
Ulla-Britt Dahlqvist, vicesekreterare
Magdalena Kankkonen, vicekassör
Christina Lillhonga
Ersättare: May Smeds, kassör, Annika Pietilä-Honkakoski, May Rutanen