Karleby Marthaförening r.f.

Karleby Marthaförening hör till Karlebynejdens Marthadistrikt. Föreningen är grundad 1915 och har idag drygt 200 medlemmar.

Föreningen arbetar för att alla hem och familjer skall ha kunskap och övriga resurser att främja balans i vardagen och hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social.

Följande kretsar finns i föreningen:

  • Kallis Marthakrets, ordf. Marit Emet
  • Kvikant, Gunilla Witting-Isaksson
  • Linnusperä, Kristina Holmqvist
  • Rödsö-Palo, Magdalena Kankkonen
  • Såka, Barbro Grannabba
  • Vittsar, Christina Lillhonga
  • Linnéorna, kontaktperson Mia Granholm

Aktuellt

Verksamhet i temagrupper

Föreningen har 10 temagrupper för att bredda ansvaret inom olika områden som vi arbetar för.
13.06.2019 kl. 17:58

Mars 2017

22.02.2017 kl. 18:31
Kontaktuppgifter

Kontakt

Barbro Grannabba
Ordförande
barbro.grannabbamulti.fi
050 5966 274
Carina Nilsson
Sekreterare
carina.nilssonanvianet.fi

Styrelsemedlemmar 2019

Hillevi Bystedt, I viceordförande
Marit Emet, II viceordförande
Ulla-Britt Dahlqvist, vicesekreterare
Magdalena Kankkonen, vicekassör
Christina Lillhonga
Ersättare: May Smeds, kassör, Annika Pietilä-Honkakoski, May Rutanen